Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)

Editör(ler)

Samsun  2023
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Selçuk Çinar  
Hüseyin Atlansoy Şiirinde “Ben/Kendilik” Kavramlarının Yansımaları
Hüseyin Atlansoy Şiirinde “Ben/Kendilik” Kavramlarının Yansımaları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut525

Hasan Aktaş  
Modern Bir Hafriyatçı olarak Osman Numan Baranus’un “Seyyid Nesîmî” Şiiri Üzerine Bir Okuma Denemesi
A Reading Experiment on Osman Numan Baranus’ Poem “Sayyid Nesimi” as a Modern Excavationist
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut523

Emin Oba  
Tarihî Türk Lehçelerinden Kazakçaya Hayvan Adları
Animal Names from Historical Turkic Dialects to Kazakh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut522

Fatih Arslan  
Olma Hali (İn Mediis Rebus) / Yaşar Kemal’in “İnce Memed” Romanı: Aşkın Yurtsuzluk Yönelimsizlik Coğrafyasında Yazınsal Haritalama
The State of Being (in Mediis Rebus) / Yaşar Kemal’s Novel “İnce Memed”: Literary Mapping in the Geography of Transcendent Homelessness and Disorientation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut524

Ramil Aliyev  
Dejeneratif Zamanda Basat
Basat in Degenerative Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut421

Hakan Çelebi  
Ordu İli Perşembe Yöresi Yer Adları
Place Names in Perşembe Region of Ordu Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut533

Deniz Polater & Recai Özcan  
Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Sosyal Yaşam Mekânları
Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Sosyal Yaşam Mekânları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut526

Minaxanım Nuriyeva Tekeli  
Rusça'da Türk Kökenli Kelimeler: Askeri Kamp Adları
Words of Turkish Origin in Russian: Names of Military Camps
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut538

H. Harika Durgun  
Yayın Mücadelesinde Padişahtan ve Okuyuculardan Destek Bekleyen Terakki Dergisi (1896-1897)
Yayın Mücadelesinde Padişahtan ve Okuyuculardan Destek Bekleyen Terakki Dergisi (1896-1897)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut540

Yunus Kaplan & Zahide Efe  
XVII. Yüzyılda Derlenmiş Bir Musammat Mecmuası (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi “Y-362”) ve MESTAP’a Göre Tasnifi
XVII. Yüzyılda Derlenmiş Bir Musammat Mecmuası (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi “Y-362”) ve MESTAP’a Göre Tasnifi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut543

Özlem Nemutlu  
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ve Kemal Emin Bara
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ve Kemal Emin Bara
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut539

Aleyna Bozkurt  
Eskişehir’de Yaşayan Tatarlar Üzerine Tespitler
Determinations On Tatars Living In Eskisehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut541

Hayrettin Yiğit  
Rıdvân Şâh Hikâyesinin Yeni Nüshası Üzerine Değerlendirmeler
Evaluations on the New Copy of the Story of Rıdvân Shah
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut537