Amaç ve Kapsam


AMAÇ

DEDE KORKUT  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi; Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi, Türk kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe Eğitimi ve Yabancılara Türkçe Öğretimi alanlarında araştırmaya dayanan, özgün ve nitelikli bilimsel makaleleri  yayımlayarak bilime katkı yapmayı ve zengin bir literatür oluşturmayı amaçlamaktadır.

DEDE KORKUT  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç (3) defa internet üzerinden yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 

 

KAPSAM

DEDE KORKUT  Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimine ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayımlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme ve eleştiri yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir. Dede Korkut Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesi, diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce’dir ancak her sayıda derginin sayfa sayısının en fazla üçte biri kadar olmak üzere diğer dillerdeki yazılara yer verilebilir.