Özet


Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ve Kemal Emin Bara

Türkiye’de Batılılaşma hareketiyle birlikte açılan okullardan biri 1883 tarihli Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âli, yani Güzel Sanatlar Mektebi’dir. Bir milletin hayatını ve geleceğini güzel sanatlarla iç içe şekillendirmesinin önemini gösteren bu hamleden sonra ikinci ve üçüncüleri gelir. 1909’da “İlk Türk sanatçı meslek birliği olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti” kurulur. Avrupa’daki örneklerine öykünülerek oluşturulan bu cemiyetin en başta gelen hamisi ve destekçisi Şehzade Abdülmecit Efendi’dir. 1921 yılında Türk Ressamlar Cemiyeti adıyla faaliyetlerine devam eden cemiyetin bir başka önemli hamlesi, 7 Kânunusani 1326/20 Ocak 1911 tarihinden itibaren Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi başlıklı bir gazete -aslında ayda bir yayımlanan bir dergi- çıkarmalarıdır. 1923-1928 yılları arasında İzmir Kız Lisesi’nde öğretmenlik yapan ve “besteci, öğretmen, şair, tiyatro yazarı, eleştirmen, heykeltıraş, sahne ve film oyuncusu” sıfatlarıyla anılan Kemal Emin Bara, bu gazete/derginin yazarlarından biridir. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nin edebî yönünü; hikâyeleri, sanat felsefesi, edebiyat teorisi, musıkî ve tiyatro üzerine yazılarıyla, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin bu çok yönlü sanatkârı Kemal Emin Bara temsil eder. Bu çalışmada Kemal Emin Bara’nın Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nde yazdığı yazılar temelinde faaliyetleri, görüşleri ve sanat anlayışı tahlil edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, Kemal Emin Bara, Sanat felsefesi, hikâye, eleştiri.


Kaynakça