Özet


Animal Names from Historical Turkic Dialects to Kazakh

Çağdaş Türk lehçeleri içerisinde Kuzey-Batı (Kıpçak) grubunda yer alan Kazakça, sözvarlığı bakımından oldukça zengin bir Türk lehçesidir. Kazakçanın sözvarlığının genelini Türkçe kökenli sözcükler ve bu sözcüklerin türemiş şekilleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada Eski Türkçeden başalanılarak Türkçenin diğer Tarihî dönem ve eserlerinin tümünü kapsayacak şekilde sözcük hazineleri taranmış, hayvan adı olarak kullanılan sözcükler tespit edilmiş ve sözcüklerin bugünkü Kazakçanın sözvarlığına nasıl yansıdığı verilmiştir. Tespit edilen bu sözcüklerin; geçtiği kaynak, tarihî dönem ve anlamı hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmiştir. Bununla birlikte Türkçenin tarihî metinlerinde görülen hayvan adı ile ilgili sözcüklerin Kazakçaya yansırken geçirdiği ses bilgisel ve anlamsal değişimleri hakkında da bilgi verilmiştir. Ayrıca tarihî metinlerde görülen bazı sözcüklerin Türkçe kökenli olmadığı tespit edilmiş, bu sözcüklerinde alıntılandığı dil ve şekli hakkında da bilgi verilmiştir.Anahtar Kelimeler

Tarihî Türk lehçeleri, Kazakça, sözvarlığı, hayvan adları.


Kaynakça