Abstract


Rusça'da Türk Kökenli Kelimeler: Askeri Kamp Adları

Rusça'daki Türkçe kökenli kelimeleri kapsamlarına göre gruplandırdığımızda askeri alanla ilgili kelimelerin bu dilde önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Öncelikle şunu not edelim ki, Askeri alanla ilgili Türkçe kökenli kelimeler, Rus dilinde eski sözalmalar olarak kabul edilir. Nitekim Doğu Slav dillerinde, özellikle Rus dilinin eski katmanlarında askeri sözcük birimleri de dahil olmak üzere Türkçe kökenli kelimelerin varlığı bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında, tek bir kavramı ifade etmenin temel ifade aracı olan terimlerin Türk kökenli olması, söylediklerimizin delilidir. Bu tarihsel kelimelerin bazıları artık aynı anlama gelmese de, anlamları değiştirilerek Rus dilinde hala aktif kelimeler olarak kabul edilmektedir. Yazımızda ayrıca olarak Rusçada kullanılan askeri terimlerden askeri kamp, kamp anlamında kullanılan kelimelerden bahsetmeye karar verdik. Bunlar: stan, koş, tavar, çadır(şater), kolımağa, kuren, orda, tabor sözleridir. Çalışmamızda bu kelimelerin Rusça yazılı kaynaklardaki kayıt tarihçesi, terminolojik özellikleri, bu dildeki kelimelerin kelime-anlamsal özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla, Rus dilindeki askeri terimleri dikkate alarak bu yöndeki sonuçlarımızı doğrulamaya çalıştık.Keywords

tovar, türkizm, stan, ordu, Rus dili


Kaynakça