Yayın Mücadelesinde Padişahtan ve Okuyuculardan Destek Bekleyen Terakki Dergisi (1896-1897)
(Yayın Mücadelesinde Padişahtan ve Okuyuculardan Destek Bekleyen Terakki Dergisi (1896-1897) )

Yazar : H. Harika Durgun    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 30
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut540
    


Özet

Terakki Journal, which was published under the concession and editorship of Cerrahizade Ali Sacid, is the first illustrated magazine in İzmir. It was published once a week on April 30, 1896 and continued its activity until 1897. Composed of 24 issues in total, Terakki acted in accordance with the publishing policy of the period and included educational and instructive articles. Unlike the literary-scientific journals -Nevruz, Tulu and İtilâ- which were published in İzmir before it, Terakki emphasized the positivist thought and adopted the principle of being realistic in literary works. In this respect, it is meaningful to give the journal the name “Terakki” with its editorial policy advocating progress and innovation. In addition to stories, poems and criticism, the journal also includes articles on agriculture, law, morality, philosophy, medicine, history, pedagogy, and science. The fact that the people didn’t attach the necessary importance to education and information, did not respect the useful services of the press, and remained indifferent to cultural activities had a great impact on the Terakki journal ending its activities before completing its first year. For this reason, Cerrahizade Ali Sacid expected support from Abdulhamit II and the readers to keep the journal afloat.Anahtar Kelimeler

Izmir press, journal, Terakki, Cerrahizade Ali Sacid.Abstract

Cerrahizade Ali Sacid’in imtiyazında ve başyazarlığında neşredilen Terakki dergisi, İzmir’in ilk resimli dergisidir. 30 Nisan 1896’da haftada bir yayınlanmış ve faaliyetini 1897’ye kadar sürdürmüştür. Toplam 24 sayıdan oluşan Terakki, devrin yayın politikasına uygun hareket ederek eğitici, öğretici nitelikte yazılara yer vermiştir. Terakki, İzmir’de kendinden önce yayınlanan edebî-fennî içerikli dergilerden -Nevruz, Tulû ve İtilâ- farklı olarak pozitivist düşünceyi öne çıkarmış, edebî eserlerde de gerçekçi olmayı ilke edinmiştir. İlerlemeye yönelik ve yeniliği savunan yayın politikasıyla dergiye, “Terakki” isminin verilmesi bu bakımdan anlamlıdır. Dergide hikâye, şiir, tenkit türünün yanı sıra ziraat, hukuk, ahlak, felsefe, tıp, tarih, pedagoji, fen konularında yazılara da yer verilmiştir. Terakki dergisi, birinci yılını tamamlayamadan faaliyetini sona erdirmesinde halkın eğitime, bilgiye gereken ehemmiyeti vermemesi, basının faydalı hizmetlerine saygı göstermemesi, kültürel faaliyetlere kayıtsız kalmasının etkisi büyüktür. Bunun için Cerrahizade Ali Sacid, dergiyi ayakta tutmak için padişah II. Abdülhamit’ten ve okuyuculardan destek beklemiştir.Keywords

İzmir Basını, dergi, Terakki, Cerrahizade Ali Sacid