Baş Editör(ler)

B
Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Salih Okumuş- Doç. Dr. Ergin Jable
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Esra KARA
Ordu-Türkiye/ Haziran  2016
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

ERGİN JABLE Cevdet ŞANLI  
KOSOVA – PRİZREN ŞEHRİNDE GÜMÜŞÇÜLÜK ZANAATINDA BAZI TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE
On Some Turkish Word Upon Silverware Craft in Kosovo-Prizre


Yunus Kaplan  
17. YÜZYILDAN BİLİNMEYEN BİR ŞAİR: PRAVADİLİ AŞKÎ VE DÎVÂN’I
An Unknown Poet In 17 th Century: Aşki From Pravadi And His Divan


Ertuğrul Karakuş  
YAHYA KEMÂL BEYATLI’NIN İLK ŞİİR HOCASI ŞEYH SÂDEDDİN SIRRÎ’NİN AİLE EFRÂDINA AİT ÜSKÜP RİFÂÎ TEKKESİ HAZİRESİNDE İKİ ADET KİTÂBELİ MEZAR TAŞ
Two Inscripted Tombstones In Skopje Rifai Lodge Belonging To Seikh Sadettin Sirri Family: First Poetry Teacher Of Yahya Kemal Beyatli


Nuran Malta-Muhaxheri - Mr. Esin Hudaverdi  
KOSOVA - MAMUŞA TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ: DOĞUM-EVLENME-ÖLÜM
Transition Period In Kosovo-Mamusha Turkish Folk Culture: Birth, Marriage And Death


Isa Memishi  
BALKANLARDAKİ OSMANLI İDARESİ SÜRESİNCE ARNAVUT YAZI DİLİ
Albanian Written Language In Ottoman Empire At Balkans


Salih Okumuş  
ŞEMSETTİN SAMİ'NİN BİLİNMEYEN BİR TİYATRO ESERİ: VİCDAN
An Unknown Piece Of Şemsettin Sami: “Vicdan”


Yusuf Ziya Sümbüllü  
BOŞNAK KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA TÜRKİZM ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Bosniacs On Culture And Literature Review A Turkism Effect


Ali Yıldırım  
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHAT-NÂMESİNDE BALKANLAR VE AVRUPA COĞRAFYASINDAKİ DİLLER VE TÜRKÇE ÜZERİNE YAZILANLAR
The Balkans In Evliya Çelebi’s Seyahat-nâme and Languages in Europe Region and Wrings on Turkish


Nebahat Sülçevsi  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İSTVAN VASARY’NİN KUMANLAR VE TATARLAR /OSMANLI ÖNCESİ BALKANLARDA DOĞULU ASKERLER (1185-1365)/ ISBN 978-975-08-1310-8