Baş Editör(ler)

JK
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Aralık  2015
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Beste Semiha Bahçeci  
TANZİMAT HİKÂYE VE ROMANLARINDA SAĞLIK BAKIMINDAN DENİZ
Sea From The Poınt Of Healt In Tanzimat Perıods Storıes And Novels


Fatih Bayram  
MİRAS DİL OLARAK GÖÇMEN TÜRKÇESİ: YENİ BİR KURAMSAL YAKLAŞIM
A New Theoretical Agenda: Immigrant Turkish Becomes Heritage Language


Derya Kılıçkaya  
HAYRULLAH EFENDİ VE “ŞIK BEYLER” (SİVİLİZELER\CENTİLMENLER)
Hayrullah Efendi and “Şık Beyler” (Civilised men\gentlemans)


Muhammet Kuzubaş - Handan Bayram  
BİR GAM VE NEŞE ŞAİRİ: NEF’Î
A Sorrow And Joy Poet: Nef’î


Salim Küçük - Ülkü Ünal  
DEYİMLERDE MİZAHİ UNSURLAR
Humorous Elements In Idioms


Tolga Öntürk  
BÂKÎ DİVÂNI’NDA EFSÂNEVİ VE MİTOLOJİK KAHRAMANLAR
Mythological And Legendary Heroes In Bâkî’s Divân


Cafer Özdemir - Ahmet Dağlı  
HALK ŞAİRLERİNİN DİLİYLE DEYİMLER
Idioms By Expression of Minstrels


Ömer Saraç - Cafer Özdemir  
ÂŞIK TARZI TÜRK ŞİİR GELENEĞİNDE SEVGİLİ TİPİ
Type Of Lover In Âşik Style Turkish Poetry Tradition


Bekir Şişman  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE ÖLÜM KARŞISINDA OĞUZ'UN TAVRI
Oghuz’s Manner Agaınst The Death In The Dede Qorqut Epic


Mehmet Fatih Uzun - Zühal KÜLTÜAL  
KAYGUSUZ ABDAL’IN İKİ MESNEVİSİ
Kaygusuz Abdal’s Two Masnavis


Çeviren: Şerif Tiryaki  
ORHON YAZITLARINDA İZAFETİN BİR ÖZELLİĞİ
A Feature of The Izafet In The Orhon Inscriptions


Kamil Ali Gıynaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MODERN ZAMANLARDA YAZILMIŞ BİR DÎVÂN YAHUT KUDEMÂNIN YOLUNDA BİRKAÇ ADIMCafer Özdemir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: POYRAZ, Yakup, Tayyar Mahmud Paşa ve Divanı, Etüt Yayınları Samsun, 2014, ISBN 978-605-4426-30-0, 215 s.