Baş Editör(ler)

JK
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Aralık  2015
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Beste Semiha Bahçeci  
TANZİMAT HİKÂYE VE ROMANLARINDA SAĞLIK BAKIMINDAN DENİZ
Sea From The Poınt Of Healt In Tanzimat Perıods Storıes And Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/

Fatih Bayram  
MİRAS DİL OLARAK GÖÇMEN TÜRKÇESİ: YENİ BİR KURAMSAL YAKLAŞIM
A New Theoretical Agenda: Immigrant Turkish Becomes Heritage Language
Doi Number :http://dx.doi.org/

Derya Kılıçkaya  
HAYRULLAH EFENDİ VE “ŞIK BEYLER” (SİVİLİZELER\CENTİLMENLER)
Hayrullah Efendi and “Şık Beyler” (Civilised men\gentlemans)
Doi Number :http://dx.doi.org/

Muhammet Kuzubaş - Handan Bayram  
BİR GAM VE NEŞE ŞAİRİ: NEF’Î
A Sorrow And Joy Poet: Nef’î
Doi Number :http://dx.doi.org/

Salim Küçük - Ülkü Ünal  
DEYİMLERDE MİZAHİ UNSURLAR
Humorous Elements In Idioms
Doi Number :http://dx.doi.org/

Tolga Öntürk  
BÂKÎ DİVÂNI’NDA EFSÂNEVİ VE MİTOLOJİK KAHRAMANLAR
Mythological And Legendary Heroes In Bâkî’s Divân
Doi Number :http://dx.doi.org/

Cafer Özdemir - Ahmet Dağlı  
HALK ŞAİRLERİNİN DİLİYLE DEYİMLER
Idioms By Expression of Minstrels
Doi Number :http://dx.doi.org/

Ömer Saraç - Cafer Özdemir  
ÂŞIK TARZI TÜRK ŞİİR GELENEĞİNDE SEVGİLİ TİPİ
Type Of Lover In Âşik Style Turkish Poetry Tradition
Doi Number :http://dx.doi.org/

Bekir Şişman  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE ÖLÜM KARŞISINDA OĞUZ'UN TAVRI
Oghuz’s Manner Agaınst The Death In The Dede Qorqut Epic
Doi Number :http://dx.doi.org/

Mehmet Fatih Uzun - Zühal KÜLTÜAL  
KAYGUSUZ ABDAL’IN İKİ MESNEVİSİ
Kaygusuz Abdal’s Two Masnavis
Doi Number :http://dx.doi.org/

Çeviren: Şerif Tiryaki  
ORHON YAZITLARINDA İZAFETİN BİR ÖZELLİĞİ
A Feature of The Izafet In The Orhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/

Kamil Ali Gıynaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MODERN ZAMANLARDA YAZILMIŞ BİR DÎVÂN YAHUT KUDEMÂNIN YOLUNDA BİRKAÇ ADIM

Doi Number :http://dx.doi.org/

Cafer Özdemir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: POYRAZ, Yakup, Tayyar Mahmud Paşa ve Divanı, Etüt Yayınları Samsun, 2014, ISBN 978-605-4426-30-0, 215 s.

Doi Number :http://dx.doi.org/