Baş Editör(ler)

XCS
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Haziran  2015
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mehmet Turgut Berbercan  
TÜRK TERCÜME EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER: HAREZM TÜRKÇESİ İLE İLK ADAPTASYONLAR
EXAMINATIONS ON THE TURKISH TRANSLATION LITERATURE: FIRST ADAPTATIONS IN KHWAREZM TURKISH


Nuh Doğan  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞININ YENİ RENKLERİ AD BİLİMSEL BİR İNCELEME
NEW COLORS OF TURKEY TURKISH VOCABULARY ONOMASIOLOGICAL A RESEARCH


Veysel Ergin  
VEFATININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE: BEKİR SITKI ERDOĞAN’IN ŞİİRLERİNDE AHENK UNSURLARI
DEATH OF THE FIRST ANNIVERSARY: ELEMENTS OF HARMONY IN THE POEMS OF BEKİR SITKI ERDOĞAN


Teoman Güneş  
RYLANDS NÜSHASI KUR'AN TERCÜMESİNE GÖRE TÜRKÇE'NİN UNUTULAN SOYUT KELİMELERİ
ACCORDİNG TO RYLANDS COPY QURAN TRANSLATİON OF FORGOTTEN ABSTRACT WORDS OF THE TURKİSH LANGUAGE


Muhitdin Patteyev İsaoğlu  
KUR’AN’DA AHRUFU’S-SEB’A MESELESİ
THE SEVEN LETTERS (AHRUFUS SEBA) OF QURAN


Suat Kanğ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KELİME ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA
THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING TURKISH VOCABULARY AS A FOREIGN LANGUAGE


Bekir Şişman -- İbrahim Boz  
CENGİZ DAĞCI’NIN GENÇ TEMUÇİN VE İHTİYAR SAVAŞÇI ADLI ROMANLARINDA İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ
PRE-ISLAMIC BELIEF SYSTEMS AND TRANSITION PERIODS ON CENGIZ DAĞCI'S NOVELS CALLED YOUNG TEMUÇIN AND THE OLD FIGHTER


İsmail Yıldırım  
NAZÎM YAHYA’NIN Mİ’RÂCİYYE’Sİ
NAZÎM YAHYA’S Mİ’RÂCİYYE


Mehmed Fatih Yılmaz  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ “MAHRU İLE HUBÇEHRE” VE “ŞİRİN ŞEMAYİL” HİKÂYELERİ
PREPARED FOR TEACHING TURKISH "MAHRU WITH HUBÇEHRE" and "ŞİRİN ŞEMAYİL" STORIES


Yakup Yılmaz -- Soner Toktar  
TÜRKÇE SÖZLÜK’TE DAMAK UYUMUYLA TÜRKÇELEŞMİŞ NİSPET EKLİ KELİMELER )
TURKIFICATED WORDS WITH SUFFIX OF RELATION (NISBA) BY PALATAL HARMONY IN TÜRKÇE SÖZLÜK (BY TDK)


Abdulkadir Koç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KÜLTÜRDİLBİLİM: Temel Kavramlar ve Sorunlar, Editör: Olena KOZAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014.