Baş Editör(ler)

XCS
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Haziran  2015
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mehmet Turgut Berbercan  
TÜRK TERCÜME EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER: HAREZM TÜRKÇESİ İLE İLK ADAPTASYONLAR
EXAMINATIONS ON THE TURKISH TRANSLATION LITERATURE: FIRST ADAPTATIONS IN KHWAREZM TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/

Nuh Doğan  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞININ YENİ RENKLERİ AD BİLİMSEL BİR İNCELEME
NEW COLORS OF TURKEY TURKISH VOCABULARY ONOMASIOLOGICAL A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/

Veysel Ergin  
VEFATININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE: BEKİR SITKI ERDOĞAN’IN ŞİİRLERİNDE AHENK UNSURLARI
DEATH OF THE FIRST ANNIVERSARY: ELEMENTS OF HARMONY IN THE POEMS OF BEKİR SITKI ERDOĞAN
Doi Number :http://dx.doi.org/

Teoman Güneş  
RYLANDS NÜSHASI KUR'AN TERCÜMESİNE GÖRE TÜRKÇE'NİN UNUTULAN SOYUT KELİMELERİ
ACCORDİNG TO RYLANDS COPY QURAN TRANSLATİON OF FORGOTTEN ABSTRACT WORDS OF THE TURKİSH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/

Muhitdin Patteyev İsaoğlu  
KUR’AN’DA AHRUFU’S-SEB’A MESELESİ
THE SEVEN LETTERS (AHRUFUS SEBA) OF QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/

Suat Kanğ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KELİME ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA
THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING TURKISH VOCABULARY AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/

Bekir Şişman -- İbrahim Boz  
CENGİZ DAĞCI’NIN GENÇ TEMUÇİN VE İHTİYAR SAVAŞÇI ADLI ROMANLARINDA İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ
PRE-ISLAMIC BELIEF SYSTEMS AND TRANSITION PERIODS ON CENGIZ DAĞCI'S NOVELS CALLED YOUNG TEMUÇIN AND THE OLD FIGHTER
Doi Number :http://dx.doi.org/

İsmail Yıldırım  
NAZÎM YAHYA’NIN Mİ’RÂCİYYE’Sİ
NAZÎM YAHYA’S Mİ’RÂCİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/

Mehmed Fatih Yılmaz  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ “MAHRU İLE HUBÇEHRE” VE “ŞİRİN ŞEMAYİL” HİKÂYELERİ
PREPARED FOR TEACHING TURKISH "MAHRU WITH HUBÇEHRE" and "ŞİRİN ŞEMAYİL" STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/

Yakup Yılmaz -- Soner Toktar  
TÜRKÇE SÖZLÜK’TE DAMAK UYUMUYLA TÜRKÇELEŞMİŞ NİSPET EKLİ KELİMELER )
TURKIFICATED WORDS WITH SUFFIX OF RELATION (NISBA) BY PALATAL HARMONY IN TÜRKÇE SÖZLÜK (BY TDK)
Doi Number :http://dx.doi.org/

Abdulkadir Koç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KÜLTÜRDİLBİLİM: Temel Kavramlar ve Sorunlar, Editör: Olena KOZAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014.

Doi Number :http://dx.doi.org/