Baş Editör(ler)

vsz
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Haziran  2014
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Dilara Pınar ARIÇ  
YUNUS EMRE DİVANINDA CAN KELİMESİ ÜZERİNE
UPON THE WORD “CAN” IN YUNUS EMRE’S DIVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/

Yakup YILMAZ  
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI MESELESİ
ISSUE OF ORTHOGRAPHY OF FOREIGN PROPER NOUNS IN AZERBAIJAN AND TURKEY TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/

Cavit GÜZEL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri (Kırşehir, 1314 Mayıs 2013), 2 Cilt, Haz. Doç. Dr. Salahaddin Bekki, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir, 2013.

Doi Number :http://dx.doi.org/

Nuh TOZLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Balcı, Mustafa (2014), Türkçe–Arsça İlişkileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme, Çizgi Kitabevi Yayınları, 158 s., Konya

Doi Number :http://dx.doi.org/

Cihan ÇAKMAK  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER
A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS
Doi Number :http://dx.doi.org/

Özkan DAŞDEMİR  
18. YÜZYILA AİT BİR RİSALEYE GÖRE MIKNATISIN DİNSEL-BÜYÜSEL VE TIBBİ İŞLEVLERİ
RELIGIOUS-MAGIC AND MEDICAL FUNCTIONS OF THE MAGNET ACCORDING TO A 18TH-CENTURY TREATISE
Doi Number :http://dx.doi.org/

Salih DEMİRBİLEK  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE “DELİLER” VE BUNLARIN DEDE KORKUT OĞUZNÂMELERİNE YANSIMASI
THE CRAZİES IN TURKİSH CULTURE AND THEIR REFLECTION TO OGUZNAMES OF DEDE KORKUT
Doi Number :http://dx.doi.org/

Taner GÜÇLÜTÜRK  
KOSOVA TÜRK ÇAĞDAŞ EDEBİYATINDA REŞİT HANADAN’IN ÖYKÜ VE ROMAN YARATICILIĞI REŞİT HANADAN
ON MODERN TURKISH LITRATURE IN KOSOVO AND THEIR STORY AND NOVEL CREATIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/

Turgut KOÇOĞLU  
HİNDİSTAN’IN RAMPUR RAZA KÜTÜPHANESİ’NDEKİ EDEBİYATLA İLGİLİ TÜRKÇE EL YAZMALARI ÜZERİNE NOTLAR
NOTES ON LITERATURE-RELATED TURKISH MANUSCRIPTS IN RAMPUR RAZA LIBRARY, INDIA
Doi Number :http://dx.doi.org/

Mustafa Said KURŞUNOĞLU  
AŞKIN DİLİ: OĞUZ LEHÇESİ
THE LANGUAGE OF LOVE: OĞUZ DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/

Yakup POYRAZ  
TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ
TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH
Doi Number :http://dx.doi.org/

Ömer SARAÇ  
TÜRK DESTANLARINDA İNTİKAM MOTİFİ
THE MOTIF OF REVENGE IN TURKIC EPICS
Doi Number :http://dx.doi.org/

Ali Kemal ŞAŞ  
SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN TUHFETÜ’L-ERÎBİN-NÂFİ’A LİR-RÛHÂNÎ VE’T-TABÎB
LEXİCOLOGY OF TUHFETÜ’L-ERÎBİN-NÂFİ’A LİR-RÛHÂNÎ VE’T-TABÎB
Doi Number :http://dx.doi.org/