Baş Editör(ler)

vsz
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Haziran  2014
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Dilara Pınar ARIÇ  
YUNUS EMRE DİVANINDA CAN KELİMESİ ÜZERİNE
UPON THE WORD “CAN” IN YUNUS EMRE’S DIVAN


Yakup YILMAZ  
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZIMI MESELESİ
ISSUE OF ORTHOGRAPHY OF FOREIGN PROPER NOUNS IN AZERBAIJAN AND TURKEY TURKISH


Cavit GÜZEL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri (Kırşehir, 1314 Mayıs 2013), 2 Cilt, Haz. Doç. Dr. Salahaddin Bekki, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir, 2013.Nuh TOZLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Balcı, Mustafa (2014), Türkçe–Arsça İlişkileri Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme, Çizgi Kitabevi Yayınları, 158 s., KonyaCihan ÇAKMAK  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER
A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS


Özkan DAŞDEMİR  
18. YÜZYILA AİT BİR RİSALEYE GÖRE MIKNATISIN DİNSEL-BÜYÜSEL VE TIBBİ İŞLEVLERİ
RELIGIOUS-MAGIC AND MEDICAL FUNCTIONS OF THE MAGNET ACCORDING TO A 18TH-CENTURY TREATISE


Salih DEMİRBİLEK  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE “DELİLER” VE BUNLARIN DEDE KORKUT OĞUZNÂMELERİNE YANSIMASI
THE CRAZİES IN TURKİSH CULTURE AND THEIR REFLECTION TO OGUZNAMES OF DEDE KORKUT


Taner GÜÇLÜTÜRK  
KOSOVA TÜRK ÇAĞDAŞ EDEBİYATINDA REŞİT HANADAN’IN ÖYKÜ VE ROMAN YARATICILIĞI REŞİT HANADAN
ON MODERN TURKISH LITRATURE IN KOSOVO AND THEIR STORY AND NOVEL CREATIVITY


Turgut KOÇOĞLU  
HİNDİSTAN’IN RAMPUR RAZA KÜTÜPHANESİ’NDEKİ EDEBİYATLA İLGİLİ TÜRKÇE EL YAZMALARI ÜZERİNE NOTLAR
NOTES ON LITERATURE-RELATED TURKISH MANUSCRIPTS IN RAMPUR RAZA LIBRARY, INDIA


Mustafa Said KURŞUNOĞLU  
AŞKIN DİLİ: OĞUZ LEHÇESİ
THE LANGUAGE OF LOVE: OĞUZ DIALECT


Yakup POYRAZ  
TAŞKÖPRÎZADE KEMALEDDİN MEHMED VE ŞERH-İ EHADİS-İ ERBAİN ADLI ESERİ
TASKOPRIZADE KEMALEDDİN MEHMED AND HIS WORK NAMED COMMENTARY OF THE FORTY HADITH


Ömer SARAÇ  
TÜRK DESTANLARINDA İNTİKAM MOTİFİ
THE MOTIF OF REVENGE IN TURKIC EPICS


Ali Kemal ŞAŞ  
SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN TUHFETÜ’L-ERÎBİN-NÂFİ’A LİR-RÛHÂNÎ VE’T-TABÎB
LEXİCOLOGY OF TUHFETÜ’L-ERÎBİN-NÂFİ’A LİR-RÛHÂNÎ VE’T-TABÎB