Baş Editör(ler)

gf
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Aralık  2013
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Pınar Derya Arıç  
90’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE POPÜLER MÜZİĞİN TÜRKÇENİN YOZLAŞMASINDAKİ ROLÜ
ROLE OF POPULAR MUSIC IN DEGENERATION OF TURKISH FROM THE 90s TO TODAY


Tuğrul Balaban  
KURTAĞZI BAĞLAMA GELENEĞİ VE DİNÎ DAYANAĞI ÜZERİNE: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ
TRADITION OF TYING WOLF’S MOUTH AND IT’S BASE IN RELIGION, AN EXAMPLE OF THE CITY AMASYA


Fatih Başpınar  
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN SON SEFERİNE DAİR BİR MESNEVİ: MERÂHÎ’NİN “FETHNÂME-İ SEFER-İ SİGETVAR” ADLI ESERİ
A MATHNAWI ABOUT SULEYMAN THE MAGNIFICIENT’S LAST WAR: MERAHI’S “FETHNAME-I SEFER-I SIGETVAR”


Muhittin Eliaçık  
BAZI BELAGAT KİTAPLARINDA TECNÎS HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ABOUT TECNİS ON MAIN RHETORIC BOOKS


Veysel Ergin  
HİSAR İLE TÜRK EDEBİYATI DERGİLERİNDEKİ SANAT VE EDEBİYAT TEORİSİ YAZILARININMUKAYESESİ ÜZERİNE
COMPARISON OF THE THEORY OF ART AND LITERATURE WRITINGS IN HISAR AND TURKISH LITERATURE MAGAZINES


Abdulvahap Özer- Talat Aytan- Nail Güney- Muhammet Can  
BEKİR YILDIZ’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ VE “KAÇAKÇI ŞAHAN” ADLI HİKÂYESİNİN TAHLİLİ
THE PLACE OF BEKIR YILDIZ IN TURKISH LITERATURE AND AN ANALYSIS OF HIS STORY “KAÇAKÇI ŞAHAN” (SMUGGLER ŞAHAN)


Ömer Saraç  
DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN HİKÂYESİNDE SOSYAL GÖSTERGELER AÇISINDAN KÜLTÜR KODLARI VE ANLAM KALIPLARI
THE CULTURAL CODES AND MEANING PATTERNS IN TERMS OF SOCIAL INDICATORS IN THE STORY OF BOGACH KHAN SON OF DİRSE KHAN


Yaşar Şimşek  
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN JÖN TÜRK ROMANINDA KADINA BAKIŞ VE FEMİNİZM DÜŞÜNCESİ
OVERVIEW OF WOMEN AND FEMINIST THOUGHT AT THE YOUNG TURKS NOVEL OF AHMET MİTHAT EFENDİ


Bünyamin Taş  
GERÇEK BİR ŞİİR HIRSIZI ŞERÎFÎ VE ÇALINTI DİVANI
AS A REAL POEM THIEF ŞERIFI AND HIS STOLEN DIVAN


Salih Okumuş-Halime Barış  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KRASNİÇ, Daver; (2007). “Çevren” Dergisi’nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri (1973-1991), Prizren: BAL-TAM Yay., 412 s., ISBN: 978 9951 8608-7-1Nuh Tozlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GUMİLEV, L. N. (2003), ETNOGENEZ HALKLARIN ŞEKİLLENİŞİ, YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞLERİ, İngilizce’den çeviren: D. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 523 s., ISBN: 9758839020.