Baş Editör(ler)

nv
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu - Türkiye/ Haziran  2013
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Lokman Baran  
YAŞAR KEMAL’İN DAĞIN ÖTE YÜZÜ ÜÇLEMESİNDE MİTOS YARATILIŞ SÜRECİ ve GELİŞİMİ
YASAR KEMAL'S “THE WIND FROM THE PLAIN” TRILOGY IS THE PROCESS OF MYTH MAKING AND DEVELOPMENT


Turan Güler  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN HAYATINDA VE ESERLERİNDE TASAVVUF OLGUSU
THE FACT OF MYSTICISM IN THE LIFE AND WORKS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK


Nigar Karakulak  
TEKİRDAĞ İLİ, MURATLI İLÇESİ, ARZULU KÖYÜ TARLA ADLARININ AD BİLİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ G IN TERMS OF ONOMASTIC
THE RESEARCH OF THE NAMES OF FIELDS IN THE VILLAGE OF ARZULU, MURATLI, TEKIRDA


Muhammet Kuzubaş  
MAHZEN-İ ESRÂR İLE NEFHATÜ’L-EZHÂR MUKAYESESİ
COMPARISON ON MAHZEN-I ESRAR AND NEFHATU’L-EZHAR


İrfan Morina - Lindita Latifi (Xhanari)  
BOSNA'DA OSMANLI DÖNEMİNE AİT EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI VE NAMIK KEMAL’İN BOŞNAKÇA’YA TERCÜME EDİLEN ESERLERİ
RESEARCH LETTERS TO THE OTTOMAN PERIOD IN BOSNIA AND NAMİK KEMAL'S WORKS TRANSLATED İNTO BOSNİAN


Samira Osmanbegoviç Bakşiç - Mustafa Arslan  
BOSNA HERSEK’TE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİLER AÇISINDAN PROBLEMLERİ
TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS


Bünyamin Çağlayan - Hasan Hüseyin Demir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: LULİ, Faik; DİZDARİ, İslam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), İşkodra-Arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9