Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcısı

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

Mainz- Almanya / 15 Nisan 2019 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya  2019
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Abdulselam Arvas  
Kıpçak Sahası Türk Destanlarındaki Kadın Kahramanlara Dair Bazı Tespitler
Some Determinations On Female Heroes in Turkic Epics of Kipchak Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut236

Erdoğan Boz  
Ahmed Fakih’e Atfedilen İki Eser Üzerinde “Aitlik Tespitine Yönelik” Biçimbilgisel Bir Karşılaştırma
A Morphological Comparison For Detection Of Belonging On Two Works Attributed Ahmed Fakih
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut274

Merve Şafak -  
Meral Çelen’in Öykülerinde Kadın Sorunları
Women's Issues of Meral Çelen's Short Stories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut264

Gönül Yonar Şişman  
Ziya Gökalp'in Kızıl Elma Şiirinde Arketipler
Archetypes In Ziya Gökalp’s Kızıl Elma Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut272

Zehra Kurtulgan  
Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Adlı Eserindeki Deyim Varlığının Tespiti Üzerine
On The Determınatıon Of The Idıoms’s Beıng Of Hüseyin Nihal Atsız’s Work Named Ruh Adam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut266

Göksel Sert  
Elektronik Sözlük Tipolojileri ve Lexica Örneği
Electronic Dictionary Typologies and Lexica Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut260

Salim Küçük  
Doğu Ve Batı Türkçesi Satır Altı Kur’an Tercümelerinde Kıyamet Günü Kavramı İçin Kullanılan Ad Aktarmaları
Metonymy For The Concept Of “Doomsday” Used As The Inter Linear Qur’an Translations In The East And West Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut270

Abdulhamit Toprak  
Türk Kültüründe Evlilik ve Çocuğa Ad Verme Geleneği: Alevi Bektaşi Örneği
In Turkish Culture Marriage and Giving Name to Children Tradition: Alevi Bektaşi Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut271

Beste Semiha Bahçeci  
Ahmet Mithat Efendi’nin Arnavutlar-Solyotlar Adlı Romanında Arnavutluk ve Arnavutlar
Albania and Albanians in Ahmet Mithat Efendi’s Novel Albenians and Soliots
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut243

Hulusi Polat  
Eski Türk Yazıtlarında Geçen Ügüz Ve Sub Kelimeleri Üzerine Bir İnceleme
A Survey On The Words Ügüz And Sub In Old Turkish Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut263

Zahide Efe  
Kastamonulu Divan Şairi Tali'i ve Şiirleri
A classical Ottoman Poet Tali'i, From Kastamonu and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut262

Mehmet Emin Bars  
Söylem Yasaları Bağlamında Fıkra Türü
The Type Of Anecdote In The Context Of Dıscourse Laws
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut261

Axadova Maxbuba Salimovna  
Mahmud Qoshg’ariyning Devon’ıdagi Tasavvuf İstilohlarning İlmiy-Nazariy Tadqiqi
Analysis of The Terms Tesevvuf in The Work of Kashgar Mahmud's 'Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut273

Kürşat Efe  
Türk’ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ana Romanında İkilemeler
Hendiadyoins in Novel of Türk’ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut269