Baş Editör(ler)


Editör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr.  Turan GÜLER - Deniz ARSLAN 

 

Samsun/ Türkiye     31.08.2017 


Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2017
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Erhan Aydın  
Uygur Kağanlığı’nın İlk Dönemlerinde Soğd Varlığı (Uygur Kağanlığı Yazıtlarına Göre)
The Exıstence of Soğd In The Early Periods of Uighur Khanate (According To The Inscriptions Of Uighur Khanate)


Mustafa Dinç  
Yahya Kemal'in Akıncılar Şiiri ve Halkbilimi
Yahya Kemal’s Poem “Akıncılar” And Folklore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut106

Yılmaz Irmak Uğur AVA  
Âşık Garip Hikâyesinde Arketipsel Sembolizm
Archetypal Symbolism In The Story Of Âşık Garip
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut123

Alirıza Koçak  
Âşık Şiirinde Rüya Motifi Bağlamında Mahtumkulu’nun “Turgıl Dediler” Şiiri
The poem Turgıl Dediler Whic of Mahtumkulu in Contex of Dream Motif in Ashik Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut122

Mediha Mangır  
Derleme Sözlüğüne ‘Kadın’ Kavramı İle İlgili Katkılar
Some Contributions to the Dictionary of Compiled Dialects in Regard to “Woman” Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut129

Azem Sevindik  
Türk Halk Kültüründe Yemek ve Cinsiyet İlişkisi
The Relationship Between Food And Gender In Turkish Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut124

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında II: alık Üzerine
About a Word in the Index of Qutad?u Bilig II: on the alıq ‘bad’


Türkan Yeşilyurt  
Diğer Kişilerle İlişkileri Bağlamında Bir Kadının Portresi
A Woman’s Portrait In Relation To Other People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut91

Mehmet Soyuçok  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi
Dr. Salih GÜLERER, (2014) Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi Uşak: AKY Kitap. 672 sayfa.


Erdem Uçar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İsrail Millî Kütüphanesi’ndeki Yahuda Koleksiyonunda Yer Alan Arapça, Farsça ve Türkçe Yazmaların Kataloğu Üzerine
WUST, Efraim. Catalogue of the Arabic, Persian, and Turkish Manuscripts of the Yahuda Collection of the National Library of Israel, Volume 1, Brill, Leiden-Boston, 2016, ss. XII + 970, ISBN: 978-90-04-26262-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut133