Baş Editör(ler)

Editör Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN Editör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN Samsun/ Türkiye 30.04.2017
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2016
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Fatih Arslan  
Erdem Bayazıt Şiirinde Yer Değerleri: Yutan Kentler / Tutan Şehirler
Place Values in Erdem Bayazıt Poetry: Swallowing Cities / Holding Cities ...
Doi Number :http://dx.doi.org/

Yusuf Aydın  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri
The Views of the Students Who Are Learning Turkish as A Foreign Language on Slang
Doi Number :http://dx.doi.org/

Salih DEMİRBİLEK  
Orhon Yazıtlarında Geçen t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş İbaresi Üzerine
On Expression t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş In The Orkhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/

Filiz Mete - Bilge Bağcı Ayrancı  
Dil ve Edebiyata İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
Analysis On Perception Of Language And Literature By Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/

Cihangir Kızılören  
Dedem Korkut Kitabı’nda Kullanılan -dı Ekinin İşlevleri
Functions of Suffix “-dı” Used In The Dedem Qorqut Kitabı
Doi Number :http://dx.doi.org/

Isa Memishi  
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Arnavut Eğitim Kurumlarında Arapça Dilinin Durumu ve Rolü
The status and role of the Arabic language in educational institutions at Albanians during the reign of the Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/

Beyazıt Bilge Metin  
Geydoğan Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar
A Contribition to Turkish Dialects Dictionary from Geydoğan Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/

Muharrem Özden  
Gümülcine Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On Idioms Common In Komotini Accent
Doi Number :http://dx.doi.org/

Abdulla Rexhepi  
Şemseddin Sami’nin Farsça Şiir Üzerine Görüşleri Hakkında Bir Değerlendirme
An Analyze on The Assessments of Shemseddin Sami Frashëri about The Persian Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/

Fadime Tikbaş Apak  
Kültür Eğitimi ve Bulmacalar
Cultural Educatıon and Crosswords
Doi Number :http://dx.doi.org/

Erdem Uçar  
Eski Türkçe Burnaç ‘Sukabı’ Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler
Some Remarks on the Etymology of Old Turkic burnac ‘Jug’
Doi Number :http://dx.doi.org/

Sahra İpek Edis  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013)
Ahmet Özgür GÜVENÇ (2014), Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi Hikâyesi (1923-2013), Gece Kitaplığı, Ankara. 460 s. ISBN 9786053240648
Doi Number :http://dx.doi.org/

Ahmet ÖNTÜRK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Klasik Türk Şiirinde Merkez ve Taşra
Murat Öztürk (2016) Klasik Türk Şiirinde Merkez Ve Taşra, Kadim Yayınları, İstanbul, 344 s. ISBN-13: 978-9759000752
Doi Number :http://dx.doi.org/