Baş Editör(ler)

FSDF
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Esra KARA - Deniz ARSLAN
Ordu/ Türkiye  2016
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Serkan Arslantaş  
İsmet Özel’in “Sevgilim Hayat” Şiirinde Öteki Olarak Kapitalizm ve Savaşarak Var Olma
Capıtalism as The Other One and Existence by Struggle in İsmet Özels “Sevgilim Hayat” Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/

Mustafa Dere  
Mustafa Kutlu’nun Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı1 Hikâyesi Üzerine Bir İçerik İncelemesi
A Content Analysıs on Mustafa Kutlu’s Story Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı
Doi Number :http://dx.doi.org/

Esra Kara  
1939-1945 Yılları Arası Türk Hikâyesinde Olumsuz Din Adamı Figürleri
Reverend Figures in Turkish Story Between 1939-1945
Doi Number :http://dx.doi.org/

Paşacan Kenceva  
Hikâyede Kadın Kahramanların Ruh Hâllerinin Tasvirine Dair Bazı Tespitler
Some Observations On The Depictions Of Mental Still, The Story Of The Heroines
Doi Number :http://dx.doi.org/

Derya Kılıçkaya  
“Hayâl” ve “Tiyatro” Adlı Mizah Gazeteleri Işığında Osmanlı İstanbul’u Hakkında
Gastronomik Bir Değerlendirme Gastronomic Evaulation of The Ottoman Istanbul in The Light of The Two Humour Newspapers Named “Hayal” and “Tiyatro”
Doi Number :http://dx.doi.org/

Aynur Sungurhan  
Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Klasik Türk Edebiyatının İzleri
Traces of Classıcal Turkish Literature in The Poems of Hilmi Yavuz
Doi Number :http://dx.doi.org/

Zübeyde Şenderin  
Nihâl (H. 1303-1305) Dergisi Üzerine Bir İnceleme
A Review of The Nihâl Journal (1303-1305 Ah)
Doi Number :http://dx.doi.org/

Ferda Zambak  
Sâmiha Ayverdi’nin ve Halide Nusret Zorlutuna’nın Romanlarında “Makbul Anne”lik
“Accepted Motherhood” in Novels Of Sâmiha Ayverdi And Halide Nusret Zorlutuna
Doi Number :http://dx.doi.org/

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Söylem Analizinin Açılımları ve Romanda Bilgi İktidar İdeoloji
Somuncu, Selim (2015). Romanda Bilgi İktidar İdeoloji, Ankara: Hece Yayınları, 316 s. -
Doi Number :http://dx.doi.org/

Dilara Pınar ARIÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ömer SOLAK (2014), Edebiyat Biliminde Kuram ve Yöntem, Ankara: Nobel Kitap 214 s.

Doi Number :http://dx.doi.org/