Baş Editör(ler)

s
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Haziran  2012
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Ahmet Alver  
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ‘Devrimciler’ ile ‘Yüz: 1981’ Romanlarından Hareketle 12 Eylül Döneminde Yaşanan Devlet Güdümlü Baskı ve Şiddet Sorunsalı
12TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS ‘DEVRIMCILER’ AND ‘YÜZ: 1981’


Hıfzı Toz  
ÇAĞDAŞ TÜRKMEN ÇOCUK EDEBİYATININ KAYNAKLARI
SOURCES OF MODERN TÜRKMEN CHILDREN’S LITERATURE


Mehmed Fatih Yılmaz  
İNTERNET ORTAMINDA ŞEKİLLENEN SÖYLEŞİ DİLİ ÜZERİNE TOPLUM DİL BİLİMSEL BİR İNCELEME
SOCIOLINGUISTIC STUDY ON THE LANGUAGE OF CHAT SHAPED ON INTERNET SOCIETY


Beste Bahçeci  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gülpınar Dergisinde Edebi Portreler, Ordu: Serüven Kitap, 192 s., ISBN:978-605-4517-38-1Sabit Bayram  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OKUMUŞ, Salih-B. Semiha BAHÇECİ (2012), Tanzimat Hikâye ve Romanlarında İstanbul Esnafları, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi, 118 s., ISBN: 9786053642916Salih Okumuş- Duygu Güner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SİVRİ DİLLİ RÜZGÂR, TEPE, Şinasi (2009), Ankara: Edebiyat ve Eleştiri Kitaplığı, 63 s., ISBN 978-605-89624-8-4Salih Okumuş- Hanife Çiçekli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KIR KIYISINDA ERKETE ACILAR, İrfan Yıldız (2007), Uzaktan Dizeler Şiir-3, ISBN: 978-9944-5593 -1–7Sami Baskın  
MEMLÛK DÖNEMİ TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNİN YAPISI
THE STRUCTURE OF TURKISH DICTIONARIES IN MAMLUK PERIOD


Ahmet Dağlı  
DİNİ ŞAHSİYETLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELERİN BİRLEŞTİLMESİ ÜZERİNE
ON JOINDER LEGENDS DESCRIBED AROUND RELIGIOUS FIGURES


Zehra Ergeç  
SEZAİ KARAKOÇ’UN “MASAL” ADLI ŞİRİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
A SEMIOTIC APPROACH TO THE POEM OF SEZA KARAKOÇ’S CALLED “FABLE”


Yılmaz Irmak  
RASİM ÖZDENÖREN’İN “ÇOK SESLİ BİR ÖLÜM” ADLI HİKÂYESİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM
AN APPROACH FROM THE POINT OF LITERATURE SOCIOLOGY TO RASİM ÖZDENÖREN’S STORY NAMED “ÇOK SESLİ BİR ÖLÜM


Davut Kaplan  
OLTU-AŞAĞI ÇAMLI (TERPİNK) KÖYÜNDE BİR EKONOMİK DAYANIŞMA MODELİ: SÜT ALMA / HAB
“IN THE VILLAGE OF OLTU-AŞAĞI ÇAMLI (TERPİNK) AN ECONOMIC SOLIDARITY MODEL: MILK PURCHASİNG / HAB”


Filiz Mete  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF TEACHERS’ OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE


Salih Okumuş- Sabit Bayram  
GÜZİDE TARANOĞU’NUN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ
THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU


Salih Okumuş- Beste Bahçeci  
TANZİMAT HİKÂYE VE ROMANLARINDA MEKÂN UNSURU OLARAK DENİZ
MARINE IN TANZİMAT REFORM SPACE AN ELEMENT OF THE STORY AND NOVELS