Masumiyet Müzesi Romanında Nesneler Dünyası
(The World Of Objects In The Novel The Museum Of Innocence )

Yazar : Mehmet Nevzat Arcagök    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 33
Sayfa : 100-117
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut605
    


Özet

Abstract The Museum of Innocence is a postmodern novel written by Orhan Pamuk in 2008, which deals with love, loneliness, object-human-society relationship, museums, Istanbul's socio-cultural and historical life, joy, sexuality and many other issues. The events in the novel take place in Istanbul between 1975-2007. Kemal Basmacı, the protagonist of the novel, is thirty years old, the younger of two brothers belonging to a wealthy family in Istanbul. He received Western culture and studied in America. Although Kemal is preparing for his engagement with a young girl named Sibel, who was educated in Europa, he is in love with his distant relative, eighteen years old Füsun Keskin. Füsun, is the daughter of a retired teacher father and a mother who works as a seamstress. Kemal and Füsun, who is preparing for the university exam, meet from time to time at their house in Merhamet Apartment, where they lived in the past but now contains old furniture, under the pretext of giving a mathematics lesson. After Kemal's engagement, Füsun disappears. Kemal, who begins to experience the pain of love and separation, finds solace in objects and belongings that remind him of Füsun. Later, Kemal meets Füsun again who is married to a person named Feridun. Feridun, is a screenwriter who lives with the Keskin family in their house. Despite this fact, Kemal spends time with his Keskin family some evenings for eight years because of his love. In this process, he establishes a museum with the items he stole from the Keskin family so that the events of the past will not be forgotten after Füsun’s death. In our study, we will try to address the effects of the objects that play a role in the activation of all these experiences on the individual and society.Anahtar Kelimeler

Novel, Object, Subject, Place, Time.Abstract

Öz Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk’un 2008 yılında kaleme aldığı aşkı, yalnızlığı, nesne-insan-toplum ilişkisini, müzeleri, İstanbul’un sosyo-kültürel ve tarihi yaşamını, sevinci, cinselliği ve pek çok konuyu ele alan postmodern bir romanıdır. Romandaki olaylar 1975-2007 yılları arasında İstanbul’da geçmektedir. Romanın başkahramanı Kemal Basmacı otuz yaşında, İstanbul’un zengin bir ailesine mensup iki erkek kardeşin küçük olanıdır. Batı kültürü almış ve Amerika’da okumuştur. Kemal, Avrupa’da öğrenim görmüş Sibel adında genç bir kızla nişan hazırlıkları içerisinde olduğu hâlde uzak akrabası olan on sekiz yaşındaki Füsun Keskin’le aşk yaşamaktadır. Füsun, emekli öğretmen baba ile evlere terziliğe giden annenin kızıdır. Kemal, üniversite sınavına hazırlanan Füsun’la matematik dersi verme bahanesiyle geçmiş dönemde ikamet ettikleri ancak şimdi ise eski eşyaların yer aldığı kendilerine ait Merhamet Apartmanı’ndaki evlerinde zaman zaman buluşurlar. Kemal’in nişanı sonrası Füsun, kayıplara karışır. Aşk ve ayrılık acısı yaşamaya başlayan Kemal, teselliyi Füsun’u hatırlatan nesnelerde ve eşyalarda bulur. İlerleyen zamanlarda Kemal, Feridun adında bir şahısla evli olan Füsun’la tekrar karşılaşır. Feridun, Keskin ailesinin ikamet ettiği evde onlarla birlikte yaşayan bir senaryo yazarıdır. Kemal, Bu gerçeğe rağmen aşkından dolayı sekiz yıl boyunca bazı akşamlar Keskin ailesiyle zaman geçirir. Bu süreçte Keskinlerin evinden çaldığı eşyalarla Füsun’un ölümü sonrası geçmişte yaşananların unutulmaması adına bir müze kurar. Çalışmamızda tüm bu yaşananların aksiyonlaşmasında rol oynayan nesnelerin birey ve toplum üzerindeki etkilerini ele almaya çalışacağız.Keywords

Roman, Nesne, Özne, Mekân, Zaman.