Coğrafyalar ve Kişiler Değişir, Yazgılar Benzeşir: Federico Garcia Lorca’nın Kanlı Düğün ve Turan Oflazoğlu’nun Keziban Tiyatrolarında Bitmeyen Kan Davaları
(Geographies And Persons Differ, But Fates Are Similar: Unending Blood Feuds in Federico GarciaLorca's Blood Wedding And Turan Oflazoglu's Keziban )

Yazar : Mehmet Güneş    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut519
    


Özet

Federico Garcia Lorca's Blood Wedding and Turan Oflazoğlu's Keziban are two plays about blood feuds. Turan Oflazoğlu, one of the important writers of Turkish theater, translated Lorca's Blood Wedding into Turkish. Although the subject of the Keziban play is a local subject, Oflazoğlu was also influenced by Lorca's plays, especially Blood Wedding, while constructing his work. In the plays Blood Wedding and Keziban, the rural community living a life dependent on land/agriculture is chosen as the focus. The play Keziban has some similarities with Lorca's Yerma and The House of Bernarda Alba. According to the current findings, nospecial research has been conducted on the similarity or interaction between the play Blood Wedding and Keziban, nor has any relationship been established between the two works in any study. In this study, the similarities and differences between the two Works are evaluated with the comparative literature method.Anahtar Kelimeler

Blood Wedding, Keziban, Spanish society, Turkish society, blood feud, comparative literature, theaterAbstract

Federico Garcia Lorca’nın Kanlı Düğün tiyatrosu ile Turan Oflazoğlu’nun Keziban tiyatrosu kan davalarını konu alan iki oyundur. Lorca’nın Kanlı Düğün tiyatrosunu da Türkçeye çevirenlerden biri, Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Turan Oflazoğlu’dur. Keziban oyununun konusu he ne kadar yerli bir konu olsa da Oflazoğlu’nun eserini kurgularken Kanlı Düğün başta olmak üzere Lorca’nın tiyatrolarından da etkilenmiştir. Kanlı Düğün ve Keziban oyunlarında toprağa/tarıma bağ(ım)lı hayat süren kırsal kesim/toplum odak olarak seçilmiştir. Keziban tiyatrosu az da olsa Lorca’nın Yerma ve Bernardo Alba’nın Evi oyunlarıyla da benzerlik gösterir. Şuanki tespitlere göre Kanlı Düğün tiyatrosu ile Keziban tiyatrosu arasındaki benzerlik ya da etkileşime ilişkin özel bir araştırma yapılmadığı gibi iki eser arasında her hangi bir çalışmada ilişki de kurulmamıştır. Bu çalışmada her iki eser arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı edebiyat yöntemiyle değerlendirilmiştir.Keywords

Kanlı Düğün, Keziban, İspanyol toplumu, Türk toplumu, kan davası, karşılaştırmalı edebiyat, tiyatro