Salâlar ile İstiklâl'e
(To İstiklâl with Salas )

Yazar : Fatih Koca    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut512
    


Özet

Although sala or salawat, which means prayer to the Prophet Muhammad (sav), is a religious obligation, it appears as an important from like the azan, which is known as the most important symbol of muslims in other societies. In addition to being the foretelling of a worship, Sala is also recite for the purpose of gaining courage in times of fear, finding relief in times of sadness, and celebrating victory in times of joy. Throughout history, Salas have been recite while comprehending special days and nights and feast days. These Salas were also recite to increase the courage of the army and the people participating in the war in times of war. This strenght and courage gave them confidence and instilled a sense of struggle against the enemy. This consciousness has prepared the ground for a strong emotional change in human psychology. This change, combined with the feeling of devotion to the Prophet Muhammad (sav), strengthened the sense of morale and motivation in people both individualty and socially.Anahtar Kelimeler

Religious Music Form, Sala, Salawat, Voice, Courage, Confidence.Abstract

Hz. Peygamber’e dua anlamı taşıyan salâ ya da salavât, dinî bir vecîbe olmakla beraber, Müslümanların diğer toplumlar nezdinde en önemli sembolü olarak bilinen ezân gibi önemli bir form olarak karşımıza çıkmaktadır. Salâ, bir ibadetin ön haberi olmasının yanında Müslümanların, korku anında cesaret toplamak, hüzün anında ferahlık bulmak ve sevinç anında zaferi kutlamak gibi maksatlarla da okunmaktadır. Tarih boyu özel gün ve geceler ile bayram günlerini idrâk ederken okunan salâlar, savaş zamanlarında ordunun ve savaşa katılan halkın cesaretini artırmak için de okunmuştur. Bu güç ve cesaret, kendilerine güven sağlamış, düşmana karşı da mücadele bilinci aşılamıştır. Bu bilinç ise insan psikolojisinde kuvvetli bir duygu değişimine zemin hazırlamıştır. Bu değişim Hz. Peygamber’e bağlılık duygusu ile birleşerek hem fert hem de toplumsal olarak insanda moral ve motivasyon duygusunu perçinlemiştir.Keywords

Dinî Mûsikî Formu, Salâ, Salavat, Ses, Cesaret, Güven