Bilinçdışının Labirentinde Dolaşan Bir Flanözün Romanı: Kozmik Komedya
(The Novel of a Flanous Wandering in the Labyrinth of the Unconscious: Cosmic Comedy )

Yazar : Nilüfer Ilhan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 313-323
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut510
    


Özet

It is seen that the cities, which received intense immigration and changed appearance with the industrial revolution in the West, formed the working and bourgeois class, as well as a type of person like the flaneur, who opposed speed, work and change, based on traveling, walking, observation and slowness. . It is claimed that the concept of flanör, which was used for the first time by Baudelaire and later developed by Walter Benjamin, has a masculine counterpart as a result of being used as people who think, observe, and reveal their knowledge and experience through works of art while walking around the city in crowds. Approaching flannel in a sexist context, on the other hand, reveals the flannel figure, which has a feminine meaning, by expressing that women can also freely wander around the city, observe, have knowledge and carry their knowledge into works. In this sense, it is possible to say that Yıldız Ecevit's novel Cosmic Comedy (2021), inspired by Dante's Divine Comedy, tells about the unconscious journey of a flanoise in order to acquire knowledge and make sense of his existence. Ecevit opposes the collection of acts such as wandering, observing, thinking and reading in a masculine identity in the novel, and shows that she also has a feminine identity through a female character she calls Lace. He claims that Lace wrote the "novel of knowledge" by taking into consideration the poets, writers and thinkers of the West and the East, with his unconscious journey. In the study, on the first level, information about flaneur (flaneur) and flaneous will be given, then the conversations and observations of Lace with the characters she encounters in fictional places called "hell", "purgatory" and "paradise" will be mentioned.Anahtar Kelimeler

Flanous, flaneur (flaneur), knowledge, unconscious, Dante, journey, existence.Abstract

Batı’da endüstri devrimiyle birlikte yoğun bir göç alan ve çehresi değişen kentlerin, işçi ve burjuva sınıfını oluşturmasının yanı sıra hıza, çalışmaya ve değişime karşı çıkarak gezmeyi, yürümeyi, gözlemi ve yavaşlığı esas alan flaneur (flanör) gibi bir insan tipini de ortaya çıkardığı görülür. İlk kez Baudelaire’nin kullandığı ve ardından Walter Benjamin’in geliştirdiği flanör kavramının, kentte kalabalıklar içerisinde gezerken düşünen, gözlem yapan, birikimini ve sanat eserleri üzerinden ortaya koyan kişiler olarak kullanılmasının bir sonucu olarak eril bir karşılığının bulunduğu ileri sürülür. Flanöre cinsiyetçi bağlamda yaklaşan anlayış ise kadının da kentte serbest bir şekilde gezebileceğini, gözlem yapabileceğini, bilgiye sahip olabileceğini ve birikimini eserlere taşıyabileceğini dile getirerek dişil bir anlamı olan flanöz figürünü açığa çıkarır. Bu anlamda Yıldız Ecevit’in Dante’nin İlahi Komedya’sından esinlenerek kurguladığı Kozmik Komedya (2021) adlı romanının, bir flanözün bilgiyi elde etmek ve varoluşunu anlamlandırmak amacıyla bilinçdışında çıktığı yolculuğu anlattığını söylemek mümkündür. Ecevit, romanda gezen, gözlemleyen, düşünen ve okuyan gibi eylemlerin eril bir kimlikte toplanmasına karşı çıkarak Dantel ismini verdiği bir kadın karakter üzerinden söz konusu eylemlere dişil bir kimliğin de sahip olduğunu gösterir. Dantel’in bilinçdışında yaptığı yolculuğu ile Batı ve Doğu’ya ait şair, yazar ve düşünürleri dikkate sunarak “bilginin romanını” yazdığını ileri sürer. Çalışmada ilk düzlemde, flaneur (flanör) ve flanöz hakkında bilgi verilecek, ardından da Dantel’in “cehennem”, “araf” ve “cennet” olarak adlandırılan kurgusal mekânlarda karşılaştığı karakterler ile olan konuşmaları ve gözlemlerine değinilecektir.Keywords

Flanöz, flaneur (flanör), bilgi, bilinçdışı, Dante, yolculuk, varoluş.