Özet


Religious Terminology From Old Turkish to Turkey Turkish

Dinî terminoloji, toplumun inanç kültürünü yansıtan önemli bir alanı işaret etmektedir. Söz varlığı incelemelerinde dinî terminolojiye odaklanma, toplumun en eski dönemden en yakın döneme yaşamış olduğu din merkezli sosyo-kültürel değişimleri ve değişmeyen unsurları görme noktasında önemli veriler elde edilmesini sağlamaktadır. Tarihî seyir içerisinde her toplum çeşitli inanç sistemine dâhil olmuştur. Her bir inanç sistemi beraberinde kendi söz varlığını da getirmiş ve bu da dinî söz varlığında sürekli bir değişimi ortaya çıkarmıştır. Ancak toplumların söz varlığında yaşanan değişimler kadar değişmeyen hususlar da vardır ki bu kısım üzerinde durmayı gerektirmektedir. Türklerin bilinen en eski döneminden günümüze kadar çeşitli inanç sistemlerine dâhil olduğu üzerinde hemfikir olunan bir durumdur. Bu da beraberinde dinî söz varlığında önemli bir çeşitliliği getirmektedir. Söz konusu çeşitlilik içerisinde yapılan incelemede bazı kelimelerin en eski dönemden günümüze kadar bir şekilde kendini muhafaza ederek varlığını devam ettirdiği fark edilmektedir. Bu çalışmada böylesi kelimelere odaklanılmış olup söz konusu kelimeler arasında Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine hiç değişmeden gelen, ses ve anlam değişikliği yaşayarak gelen, ses değişikliği olmadan anlam değişikliği yaşayarak gelen ve ses değişikliği olup anlam değişikliği olmadan gelen kelimelerin tespiti yapılmıştır.Anahtar Kelimeler

Dinî Terminoloji, Söz Varlığı, İnanç, Değişim


Kaynakça