Özet


Geographies And Persons Differ, But Fates Are Similar: Unending Blood Feuds in Federico GarciaLorca's Blood Wedding And Turan Oflazoglu's Keziban

Federico Garcia Lorca’nın Kanlı Düğün tiyatrosu ile Turan Oflazoğlu’nun Keziban tiyatrosu kan davalarını konu alan iki oyundur. Lorca’nın Kanlı Düğün tiyatrosunu da Türkçeye çevirenlerden biri, Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Turan Oflazoğlu’dur. Keziban oyununun konusu he ne kadar yerli bir konu olsa da Oflazoğlu’nun eserini kurgularken Kanlı Düğün başta olmak üzere Lorca’nın tiyatrolarından da etkilenmiştir. Kanlı Düğün ve Keziban oyunlarında toprağa/tarıma bağ(ım)lı hayat süren kırsal kesim/toplum odak olarak seçilmiştir. Keziban tiyatrosu az da olsa Lorca’nın Yerma ve Bernardo Alba’nın Evi oyunlarıyla da benzerlik gösterir. Şuanki tespitlere göre Kanlı Düğün tiyatrosu ile Keziban tiyatrosu arasındaki benzerlik ya da etkileşime ilişkin özel bir araştırma yapılmadığı gibi iki eser arasında her hangi bir çalışmada ilişki de kurulmamıştır. Bu çalışmada her iki eser arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı edebiyat yöntemiyle değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler

Kanlı Düğün, Keziban, İspanyol toplumu, Türk toplumu, kan davası, karşılaştırmalı edebiyat, tiyatro


Kaynakça