Özet


To İstiklâl with Salas

Hz. Peygamber’e dua anlamı taşıyan salâ ya da salavât, dinî bir vecîbe olmakla beraber, Müslümanların diğer toplumlar nezdinde en önemli sembolü olarak bilinen ezân gibi önemli bir form olarak karşımıza çıkmaktadır. Salâ, bir ibadetin ön haberi olmasının yanında Müslümanların, korku anında cesaret toplamak, hüzün anında ferahlık bulmak ve sevinç anında zaferi kutlamak gibi maksatlarla da okunmaktadır. Tarih boyu özel gün ve geceler ile bayram günlerini idrâk ederken okunan salâlar, savaş zamanlarında ordunun ve savaşa katılan halkın cesaretini artırmak için de okunmuştur. Bu güç ve cesaret, kendilerine güven sağlamış, düşmana karşı da mücadele bilinci aşılamıştır. Bu bilinç ise insan psikolojisinde kuvvetli bir duygu değişimine zemin hazırlamıştır. Bu değişim Hz. Peygamber’e bağlılık duygusu ile birleşerek hem fert hem de toplumsal olarak insanda moral ve motivasyon duygusunu perçinlemiştir.Anahtar Kelimeler

Dinî Mûsikî Formu, Salâ, Salavat, Ses, Cesaret, Güven


Kaynakça